Transform

Transform wprowadzenie

właściwość transform

Właściwość transform umożliwia dokonywanie przekształceń elementu takich jak przesunięcie, obrót, skalowanie, pochylenie.
Za pomocą właściwości transform możemy przekształcić interesujący nas element HTML w przestrzeni.

Funkcje właściwości transform,
do przekształcania w przestrzeni 2D:

 • translateX( x )
 • translateY( y )
 • translate( x,y )
 • scaleX( x )
 • scaleY( y )
 • scale( x,y )
 • skewX( x )
 • skewY( y )
 • skew( x,y )
 • rotate( a )
 • matrix()
 • perspective

Funkcje właściwości transform,
do przekształcania w przestrzeni 3D:

 • translateZ( tz )
 • scaleZ( sz )
 • rotateX( angle )
 • rotateY( angle )
 • rotateZ( angle )
 • rotate3d( a )
 • matrix3d()

syntax (składnia)

/* Keyword values */
transform: none;

/* Function values */
transform: matrix(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0);
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
transform: perspective(17px);
transform: rotate(0.5turn);
transform: rotate3d(1, 2.0, 3.0, 10deg);
transform: rotateX(10deg);
transform: rotateY(10deg);
transform: rotateZ(10deg);
transform: translate(12px, 50%);
transform: translate3d(12px, 50%, 3em);
transform: translateX(2em);
transform: translateY(3in);
transform: translateZ(2px);
transform: scale(2, 0.5);
transform: scale3d(2.5, 1.2, 0.3);
transform: scaleX(2);
transform: scaleY(0.5);
transform: scaleZ(0.3);
transform: skew(30deg, 20deg);
transform: skewX(30deg);
transform: skewY(1.07rad);

/* Multiple function values */
transform: translateX(10px) rotate(10deg) translateY(5px);
transform: perspective(500px) translate(10px, 0, 20px) rotateY(3deg);

/* Global values */
transform: inherit;
transform: initial;
transform: revert;
transform: revert-layer;
transform: unset;