Transform Origin

Właściwość transform-origin służy do ustalenia punktu, wokół którego następuje transformacja.

transform-origin

.hold .item-1-1 {
	transform-origin: 0 0;
	transform: rotate(0deg);
}

hello!

bez transform-origin

.hold .item-2-1 {
	transform: rotate(0deg);
}

hello!

transform-origin

.hold .item-1-2 {
	transform-origin: 0 0;
	transform: rotate(10deg);
}

hello!

bez transform-origin

.hold .item-2-2 {
	transform: rotate(10deg);
}

hello!

transform-origin

.hold .item-1-3 {
	transform-origin: 0 0;
	transform: rotate(45deg);
}

hello!

bez transform-origin

.hold .item-2-3 {
	transform: rotate(45deg);
}

hello!

transform-origin

.hold .item-1-4 {
	transform-origin: 0 0;
	transform: rotate(90deg);
}

hello!

bez transform-origin

.hold .item-2-4 {
	transform: rotate(90deg);
}

hello!

transform-origin

.hold .item-1-5 {
	transform-origin: 0 0;
	transform: rotate(180deg);
}

hello!

bez transform-origin

.hold .item-2-5 {
	transform: rotate(180deg);
}

hello!

transform-origin

.hold .item-1-6 {
	transform-origin: 0 0;
	transform: rotate(360deg);
}

hello!

bez transform-origin

.hold .item-2-6 {
	transform: rotate(360deg);
}

hello!